Rådata ligger her.
Takk til alle som hjalp meg med å gjøre dette prosjektet til en realilitet:
André Bye (Hjalp til med Arduino koden).
Victor Bakke (Lagde PHP scriptet som behandler dataen fra SMS gateway).
Vidar Tessem (Anbefalte meg SMS gateway).